Oferta - Masy plastyczne

Wszystkie produkowane przez nas masy cechują się dobrą spiekalnością już od 1000°C . Zalecaną, ze względu na zużycie energii, szeroki wachlarz możliwych do zastosowania szkliw i dobre parametry uzyskanego wyrobu, jest temperatura 1050°C.

Wypalenie mas w wyższych temperaturach powoduje ich lepsze spieczenie, ale w większości zastosowań nie jest potrzebne. Jeżeli pożądane jest uzyskanie wyrobów o wysokim stopniu spieczenia można je wypalać do podanej górnej granicy. Wypalanie powyżej podanej maksymalnej temperatury należy poprzedzić próbami.

Nasze masy plastyczne dzielą się na dwie podstawowe grupy.

Pierwsza oznaczona literą „J” obejmuje masy wypalające się na neutralny biały kolor z lekkim słomkowym odcieniem ( 1050°C ) Podstawowy surowiec ilasty w tej grupie stanowi plastyczna glina biało wypalająca się. Dla uzyskania dobrego spieczenia i ciepłej barwy dodawana jest glina kamionkowa i klinkierowa.

Druga grupa to masy oznaczone literą „S”. Bazę w tej grupie stanowi glina kamionkowa. Jako dodatek, umożliwiający uzyskanie pożądanej kolorystyki, stosowana jest glina klinkierowa, glina biało wypalająca się lub kaolin . W porównaniu z masami grupy „J” cechu ją się lepszą spiekalnością i nieco ciemniejszą barwą, od jasno słomkowej do słomkowej ( 1050°C ) Wypalane w temperaturach 1180 – 1200°C, uzyskują kolory od słomkowego do żółtawego.

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ PRÓBKI WYPALONE W TEMPERATURZE 1050°C

Poniżej podajemy krótkie charakterystyki podstawowych mas naszej produkcji.

Masy plastyczne

Masa J

Masa ceramiczna typu J

Masa ceramiczna o uziarnieniu poniżej 0,1 mm. Jest idealnie głądka bez wyczuwalnego ziarna. Nadaje się do lepienia ręcznego i toczenia na kole. Bazę stanowi glina biała z dodatkami gliny kamionkowej. Ponadto zawiera mączki szamotowe skaleniowe i kwarcowe. Dzięki odpowiednio dobranym proporcjom składników cechuje się umiarkowanym skurczem suszenia i całkowitym (5 – 6% / 9 – 11 % ( 1050°C )) . Jest zalecana do wyrobu drobnej galanterii np. aniołków, zwierzątek, biżuterii, ale można też wykonywać duże wyroby takie jak miski, miseczki, patery dekoracyjne itd. Rekomendowany zakres temperatur wypalania to 1000 – 1180°C. Wypalona w 1050°C ma kolor biały z ciepłym słomkowym odcieniem. Cechuje się jednolitą barwą bez widocznego nawet po przemyciu ziarna.

Masa S

Masa ceramiczna typu S

Jest to masa o składzie ziarnowym podobnym do „J” ale do jej produkcji używana jest inna mieszanka glin ceramicznych, w której bazę stanowi glina kamionkowa. Nadaje się do lepienia ręcznego i toczenia na kole. Posiada umiarkowany skurcz suszenia i całkowity ( 6 – 7% / 11 – 12% ( 1050°C)) . Dedykowana jest do wyrobu zarówno drobnej galanterii ceramicznej jak też większych wyrobów. Zalecany zakres temperatur wypalania zawiera się pomiędzy 900 a 1150°C. W temperaturze 1050°C wypala się na jednolicie słomkowy kolor bez widocznego ziarna. W porównaniu z masą J cechuje się większą plastycznością, lepszym spieczeniem i ciemniejszą barwą.

Masa B

Masa ceramiczna typu B

Masa ceramiczna w której skład wchodzą wyłącznie gliny kamionkowe. Zawiera szamot o uziarnieniu 0,1 – 0,2 mm. Dzięki temu uzyskuje się inną niż w przypadku pozostałych mas fakturę materiału. Rekomendowana jest do wypału w temperaturach 900 – 1150°C Daje wyroby o ciepłej kremowej barwie z drobniutkim ziarnem szamotowym. Cechuje się bardzo mocnym spieczeniem, niską nasiąkliwością i wysoką wytrzymałością. Przeznaczona jest do lepienia ręcznego, ale może też być toczona na kole. Skurcz suszenia / całkowity to 5,5 – 7% / 10 – 12% ( 1050°C )

Masa J25

Masa ceramiczna typu J25

Jest to uniwersalna masa ceramiczna. Wytwarzana jest na mieszance glin której główny składnik stanowi glina plastyczna biało wypalająca z dodatkiem gliny kamionkowej. Zawiera w swoim składzie ok. 25 % szamotu o uziarnieniu 0 – 1 mm, oraz mączki szamotowe, skaleniowe i kwarcowe . Dzięki temu nadaje się zarówno do wykonywania wyrobów gdzie nie zależy nam na uwidocznieniu ziarna szamotowego, jak też daje bardzo dobrze widoczne ziarno po niewielkim przemyciu. Używana jest przez ceramików którzy wytwarzają zarówno wyroby gładkie, jak też z widocznym ziarnem szamotowym i nie chcą stosować w pracowni kilku gatunków mas. Zalecany zakres temperatury wypalania to 1000 – 1200°C. Skurcz suszenia/całkowity ok. 4 – 5% / 6,5 – 8,5% ( 1050°C) Po wypaleniu w temperaturze 1050°C daje wyroby o barwie białej ze słomkowym odcieniem. Powierzchnie które zostały przemyte charakteryzują się wyraźnie widocznym ziarnem szamotowym.

Masa S25

Masa ceramiczna typu S25

Masa ceramiczna uniwersalna wytworzona na mieszance glin ceramicznych której podstawowy składnik stanowi glina kamionkowa a dodatek glina biało wypalająca się. Zawiera ok.25 % szamotu o uziarnieniu 0 – 1 mm, oraz mączki skaleniowe, kwarcowe i szamotowe. Cechuje się ona nieco lepszą plastycznością i spiekalnością oraz ciemniejszą barwą niż J25. Pozostałe cechy, takie jak możliwość uwidocznienia ziarna po przemyciu lub też uzyskanie gładkich wyrobów bez przemywania są identyczne . Zalecany zakres temperatur wypalania to 900 – 1150°C. Skurcz suszenia/całkowity to 5 – 6% / 9 – 11% ( 1050°C). Po wypale w temperaturze 1050°C ma barwę słomkową. Jeżeli wyrób zostanie na surowo przemyty ukaże się pięknie widoczne na tle osnowy jasne ziarno szamotowe.

Masa J40

Masa ceramiczna typu P

Masa ceramiczna o zawartości ok. 40 % szamotu o uziarnieniu 0 – 1 mm, przeznaczona do wykonywania wyrobów w których pożądane jest uzyskanie wyraźnej faktury ziarnistego szamotu. Podstawowym składnikiem ilastym jest plastyczna glina biało wypalająca się a dodatek stanowi glina kamionkowa. Na wyrobach uzyskujemy dobrze widoczne ziarna a po niewielkim przemyciu otrzymujemy surową chropowatą powierzchnię nadającą wyrobom bardzo atrakcyjny wygląd. Ze względu na dużą zawartość ziarna szamotowego powyżej 0,5 mm nie jest zalecana do toczenia na kole, chociaż niektórzy ceramicy używają jej również do tej techniki. Dedykowana jest głównie do lepienia średnich i dużych wyrobów o pożądanej wyraźnie widocznej fakturze szamotu. Przeznaczona do wypalania w temperaturach 1000 – 1200°C. Wypalona w 1050°C daje wyroby o jasnej słomkowej barwie z jasnym dobrze widocznym ziarnem szamotowym. Skurcz suszenia /całkowity to 4 – 5% / 6,5 – 8,5% ( 1050°C ).

Masa J50

Masa ceramiczna typu J50

Masa ceramiczna gruboziarnista zawiera ok. 50 % szamotu o uziarnieniu 0 – 1 mm i 0 - 2 lub 0 - 3 mm. Podstawę mieszanki glin stanowi glina plastyczna biało wypalająca się i jasno wypalająca się glina kamionkowa. Przeznaczona jest głównie do wykonywania dużych wyrobów ( rzeźb, płaskorzeźb ) o grubych ściankach. Można też wykonywać z niej wyroby średnie w których pożądane jest dobrze widoczne grube ziarno szamotowe. Przeznaczona jest do wypalania w temperaturach 1000 – 1250°C. Wypalona w 1050°C daje czerep o barwie jasno słomkowej do słomkowej z wyraźnie widocznym ziarnem szamotowym. Skurcz suszenia /całkowity to 3 – 4,5% / 6 – 8 % ( 1050°C ).